меню
RU
UA
вибір мови

Укласти договір

Укласти договір

 • Договір для побутових споживачів

  Форма Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії 

  Для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії заявник має надати оператору системи такі документи:

  1. Заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об'єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу;
  2. Для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
   для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
  3. Копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача);
  4. Копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;
  5. Копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);
  6. Довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною площадкою вимірювання споживача (крім побутових споживачів).

  У разі укладення за двома та більше об'єктами споживача одного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії споживач подає документи, передбачені підпунктом 3 цього пункту, за кожним із об'єктів споживача.

  У разі нового будівництва або реконструкції об'єкта (електроустановки) договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається (якщо до реконструкції такий договір не укладався, втратив чинність тощо) за умови завершення процедури приєднання до електричних мереж (підписання акта про надану послугу) та надання споживачем (у разі необхідності, за запитом оператора системи) копії декларації про готовність об'єкта до експлуатації або відповідного сертифіката.

  Під час оформлення заяви-приєднання, паспорту точки розподілу оператор системи використовує наявну у нього інформацію за об'єктом розподілу, достатню для проведення розрахунків, зокрема:

  1. Про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
  2. Щодо однолінійної схеми електропостачання об'єкта;
  3. Щодо розрахункових засобів вимірювальної техніки обсягу активної та реактивної електричної енергії та рівня потужності (тип, марка, технічні характеристики тощо);
  4. Щодо дозволеної (договірної) величини електричної потужності;
  5. Щодо технічних даних силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі/розподілу електричної енергії, якими здійснюється розподіл електричної енергії (для об'єктів споживачів, для яких розрахункові засоби вимірювальної техніки встановлені не на межі балансової належності).

  Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії має містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду домовленостей:

  1. Найменування оператора системи та споживача, узгоджений паспорт точки розподілу;
  2. Місце і дату укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії;
  3. Режими розподілу (у тому числі режим роботи електроустановки непобутового або колективного побутового споживача, величини приєднаної та дозволеної потужності об'єкта споживача із розділом за площадками вимірювання), порядок контролю показників якості електричної енергії та якості електропостачання;
  4. Порядок розрахунків, включаючи умови їх призупинення та поновлення;
  5. Відповідальність сторін за невиконання умов договору, підстави і порядок її застосування;
  6. Строк дії договору;
  7. Умови та порядок внесення змін до договору та його розірвання;
  8. Місцезнаходження, банківські реквізити сторін;
  9. Заходи з підтримання стійкості енергосистеми, порядок введення обмежень та відключень при дефіциті електричної енергії та потужності в енергосистемі;
  10. Перелік випадків, коли розподіл електричної енергії може бути обмежений споживачу, та порядок обмеження.

  Невід'ємними частинами договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є:

  1. Паспорти точок розподілу, акт (акти) про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
  2. Заява-приєднання у разі її надання споживачем;
  3. Інші додатки, оформлені сторонами за взаємною згодою.

  *Для існуючих споживачів підписання додатків до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є необов’язковим, оскільки заява-приєднання є пропозицією споживачу про приєднання до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах діючого Договору про користування електричною енергією (індивідуальні характеристики об’єкта, потужність, клас надійності, ідентифікаційні коди, особливості обліку, дата звіту тощо).

 • Договір для юридичних споживачів

  Форма Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії

  Для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії заявник має надати оператору системи такі документи:

  1. Заяву про укладення відповідного договору із зазначенням місцезнаходження об'єкта та реквізитів заявника та наявності чинного паспорту точки розподілу;
  2. Для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), роздрукований із мережі Інтернет, або копію довідки, або копію виписки з ЄДР;
   для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або копію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті);
  3. Копію документа, яким визначено право власності чи користування на об'єкт (приміщення), або копію документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку або її частину (у разі відсутності на відповідній земельній ділянці об'єкта), право на розміщення електроустановок на території здійснення господарської діяльності з розподілу електричної енергії (у разі відсутності об'єкта споживача);
  4. Копію документа про підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з установчого документа про повноваження керівника (для юридичних осіб), копію довіреності, виданої в установленому порядку тощо), за необхідності;
  5. Копію декларації (повідомлення) про початок виконання будівельних робіт або дозволу на виконання будівельних робіт (для укладення договору споживача про надання послуг з розподілу (передачі) та постачання електричної енергії на будівельні майданчики, у разі якщо наявність такого дозволу є обов'язковою або зазначені документи вимагаються законодавством у сфері містобудування) та/або у визначених законодавством випадках, копію декларації про готовність об'єкта до експлуатації або сертифіката (для новозбудованих та реконструйованих електроустановок);
  6. Довідку про обсяги очікуваного споживання електроенергії окремо за кожною площадкою вимірювання споживача (крім побутових споживачів).

  У разі укладення за двома та більше об'єктами споживача одного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії споживач подає документи, передбачені підпунктом 3 цього пункту, за кожним із об'єктів споживача.

  У разі нового будівництва або реконструкції об'єкта (електроустановки) договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії укладається (якщо до реконструкції такий договір не укладався, втратив чинність тощо) за умови завершення процедури приєднання до електричних мереж (підписання акта про надану послугу) та надання споживачем (у разі необхідності, за запитом оператора системи) копії декларації про готовність об'єкта до експлуатації або відповідного сертифіката.

  Під час оформлення заяви-приєднання, паспорту точки розподілу оператор системи використовує наявну у нього інформацію за об'єктом розподілу, достатню для проведення розрахунків, зокрема:

  1. Про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
  2. Щодо однолінійної схеми електропостачання об'єкта;
  3. Щодо розрахункових засобів вимірювальної техніки обсягу активної та реактивної електричної енергії та рівня потужності (тип, марка, технічні характеристики тощо);
  4. Щодо дозволеної (договірної) величини електричної потужності;
  5. Щодо технічних даних силових трансформаторів, кабельних та/або повітряних ліній передачі/розподілу електричної енергії, якими здійснюється розподіл електричної енергії (для об'єктів споживачів, для яких розрахункові засоби вимірювальної техніки встановлені не на межі балансової належності).

  Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії має містити такі умови, що є істотними та обов'язковими для цього виду домовленостей:

  1. Найменування оператора системи та споживача, узгоджений паспорт точки розподілу;
  2. Місце і дату укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії;
  3. Режими розподілу (у тому числі режим роботи електроустановки непобутового або колективного побутового споживача, величини приєднаної та дозволеної потужності об'єкта споживача із розділом за площадками вимірювання), порядок контролю показників якості електричної енергії та якості електропостачання;
  4. Порядок розрахунків, включаючи умови їх призупинення та поновлення;
  5. Відповідальність сторін за невиконання умов договору, підстави і порядок її застосування;
  6. Строк дії договору;
  7. Умови та порядок внесення змін до договору та його розірвання;
  8. Місцезнаходження, банківські реквізити сторін;
  9. Заходи з підтримання стійкості енергосистеми, порядок введення обмежень та відключень при дефіциті електричної енергії та потужності в енергосистемі;
  10. Перелік випадків, коли розподіл електричної енергії може бути обмежений споживачу, та порядок обмеження.

  Невід'ємними частинами договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є:

  1. Паспорти точок розподілу, акт (акти) про розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін;
  2. Заява-приєднання у разі її надання споживачем;
  3. Інші додатки, оформлені сторонами за взаємною згодою.

  *Для існуючих споживачів підписання додатків до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії є необов’язковим, оскільки заява-приєднання є пропозицією споживачу про приєднання до Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах діючого Договору про користування електричною енергією (індивідуальні характеристики об’єкта, потужність, клас надійності, ідентифікаційні коди, особливості обліку, дата звіту тощо).

 • Договір для елекропостачальника
 • Договір про надання послуг з розподілу між ОСР та ОСР
 • Договір виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії

  Умови договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та виробником електричної енергії

  Договір про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та виробником повинен передбачати такі розділи:

  • Найменування та реквізити сторін;
  • Предмет договору, у якому визначені основні особливості укладання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та виробником, зокрема щодо приєднаної потужності та узгоджених (договірних) обсягів виробництва електричної енергії;
  • Точки приєднання електроустановок виробника до мереж ОСР;
  • Ціна договору, оплата послуг з розподілу електричної енергії, у якому зазначається, що між ОСР та виробником плата за надання послуг з розподілу електричної енергії не здійснюється;
  • Права та обов'язки сторін;
  • Відповідальність ОСР та виробника із зазначенням випадків, у разі настання яких несуть відповідальність ОСР чи виробник:
  1. виробник несе відповідальність за збитки, заподіяні ОСР, зокрема у разі відпуску електричної енергії в розподільчі мережі, параметри якості якої перебувають поза межами показників, визначених державними стандартами, якщо зазначене виникло з його вини;
  2. виробник не несе відповідальності за тимчасове припинення відпуску електричної енергії в розподільчі мережі або відпуск електричної енергії, параметри якості якої не відповідають показникам, зазначеним у договорі, якщо зазначене виникло не з його вини;
  3. ОСР несе відповідальність перед виробником за заподіяні збитки, які виникли з вини ОСР;
  4. ОСР не несе відповідальності перед виробником за заподіяні збитки, якщо доведе, що порушення виникли не з вини ОСР;
  • Порядок вирішення спорів.

  До обов'язків ОСР належать, зокрема:

  1. виконання умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та виробником;
  2. забезпечення утримання електричних мереж у належному стані для задоволення потреб виробника в частині транспортування електричної енергії мережами ОСР в межах приєднаної потужності;
  3. забезпечення надійного надання послуг з розподілу електричної енергії;
  4. надання виробнику інформації про послуги, пов'язані з розподілом електричної енергії, та про терміни обмежень і відключень.

  До обов'язків виробника належать, зокрема:

  1. виконання умов договору про надання послуг з розподілу електричної енергії між ОСР та виробником;
  2. надання ОСР інформації про планові строки/терміни припинення або обмеження виробництва електричної енергії, про зміну узгоджених (договірних) обсягів виробництва електричної енергії та форс-мажорні обставини;
  3. забезпечення виробництва електричної енергії в узгоджених (договірних) обсягах та в межах приєднаної потужності із дотриманням показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами;
  4. забезпечення перетоку реактивної потужності на межі балансової належності ОСР та виробника відповідно до вимог технічних умов, за якими було здійснено таке приєднання, якщо інше не передбачено цим договором.

  До прав ОСР належать, зокрема:

  1. право вимагати від виробника здійснювати виробництво електричної енергії в узгоджених (договірних) обсягах із дотриманням показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами;
  2. отримання від виробника інформації про планові терміни припинення або обмеження виробництва електричної енергії, про зміну узгоджених (договірних) обсягів виробництва електричної енергії та форс-мажорні обставини.

  До прав виробника належать, зокрема:

  1. право вимагати від ОСР утримувати електричні мережі в належному стані для забезпечення виробником надійного відпуску електричної енергії в мережі ОСР в межах приєднаної потужності;
  2. отримання від ОСР інформації про послуги, пов'язані з розподілом електричної енергії, та про строки обмежень і відключень, які призвели до недовідпуску виробником електричної енергії;
  • Форс-мажорні обставини;
  • Інші умови;
  • Реквізити ОСР та виробника.

  Для укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії Користувач повинен подати ОСР письмову заяву (засобами поштового або електронного зв'язку) та документи, визначені Кодексом систем розподілу, за 20 робочих днів до бажаної дати початку отримання послуг з розподілу електричної енергії.

  У заяві Заявник указує, зокрема:

  1. Персоніфіковані та контактні дані Заявника;
  2. Адресу об'єкта(ів) Заявника;
  3. ЕIC-код(и) точки(ок) вимірювання обліку електричної енергії за об'єктом споживача;
  4. Предмет заяви;
  5. Обсяги замовленої послуги (дозволена потужність у кВт з урахуванням категорійності, визначена діючим договором про електропостачання, або потужність, забезпечена виконаним договором про приєднання) та період використання у різні періоди доби;
  6. Дату подання заяви;
  7. Підпис.

  До заяви додаються такі документи:

  • копія ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії (для виробників із встановленою потужністю більше 5 МВт, якщо діяльність таких суб'єктів ліцензується);
  • копії документів, що підтверджують повноваження особи на підписання договору (витяг зі Статуту, рішення про призначення керівника, довіреність тощо);
  • витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

  До укладення Договору виробника про надання послуг з розподілу електричної енергії або одночасно з ним між ОСР та Користувачем повинен бути укладений Договір споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії.

 • Договір для основних споживачів

  Розподіл електричної енергії мережами основного споживача

  Для забезпечення розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи розподілу електричними мережами, що не належать оператору системи розподілу, між оператором системи розподілу та споживачем та/або власником цих мереж, який не є оператором системи розподілу, укладається договір про спільне використання технологічних електричних мереж, що укладається між ними на основі Типового договору про спільне використання технологічних електричних мереж (додаток 1 до Правил роздрібного ринку електричної енергії).

  Договір про спільне використання технологічних електричних мереж – домовленість двох сторін, що встановлює зміст та регулює правовідносини між оператором системи розподілу та основним споживачем, мережі якого розташовані на території ліцензованої діяльності оператора системи розподілу, під час транспортування електричної енергії технологічними електричними мережами основного споживача, що укладається за типовою формою, затвердженою Регулятором, та згідно з яким передбачається оплата вартості послуг з використання технологічних електричних мереж основного споживача, визначеної за затвердженою Регулятором методикою.

  Основний споживач – споживач та/або власник електричних мереж, який не є оператором системи, електричні мережі якого використовуються оператором системи для транспортування електричної енергії іншим споживачам та/або для транспортування електричної енергії в мережі оператора системи.

  Субспоживач – споживач, електроустановки якого приєднані до технологічних електричних мереж основного споживача.

  Споживач електричної енергії – фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, що купує електричну енергію для власного споживання.

  Основний споживач не має права відмовити оператору системи розподілу, на території здійснення ліцензованої діяльності з розподілу якого розташовані його мережі, в укладенні (переукладенні) договору про спільне використання технологічних електричних мереж.

  Власник технологічних електричних мереж (основний споживач) зобов’язаний належно утримувати технологічні електричні мережі та не обмежувати право оператора системи вимагати від власника технологічних електричних мереж відшкодування нанесених оператору системи збитків.

  Оператори системи розподілу, які використовують технологічні електричні мережі основних споживачів для розподілу електричної енергії іншим споживачам, а також для транспортування електричної енергії у свої мережі, сплачують основним споживачам плату за спільне використання технологічних електричних мереж, яка визначається відповідно до методики, затвердженої Регулятором.

  Відшкодування витрат з утримання технологічних електричних мереж основного споживача оплачується відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж і обґрунтовується фактичними витратами основного споживача на утримання цих електричних мереж.

  Порядок та розмір плати за спільне використання технологічних електричних мереж, умови спільного використання технологічних електричних мереж основного споживача з оператором системи розподілу зазначаються в договорі про спільне використання технологічних електричних мереж.

  Обґрунтовані витрати на утримання технологічних електричних мереж відшкодовуються основному споживачу відповідно до його кошторису витрат на здійснення цієї діяльності.

  Кошторис витрат на утримання технологічних електричних мереж складається на підставі бухгалтерських документів про фактичні витрати на здійснення цієї діяльності впродовж базового періоду. До надання основним споживачем погодженого в установленому порядку кошторису витрат на утримання технологічних електричних мереж, які використовуються для розподілу та/або транспортування електричної енергії, ці технологічні витрати покладаються на основного споживача.

  До витрат на утримання технологічних електричних мереж належать лише ті витрати, які безпосередньо стосуються вказаного виду діяльності.

  Величина витрат основного споживача не може перевищувати граничної величини витрат, визначених відповідно до нормативів витрат за об’ємом умовних одиниць електроустановок, які складаються за результатами діяльності оператора системи розподілу, на території здійснення ліцензованої діяльності з розподілу якого приєднані електроустановки основного споживача.

  У разі використання електричних мереж основного споживача для електрозабезпечення електроустановок декількох суб’єктів господарювання величина витрат на утримання цих електричних мереж розподіляється пропорційно обсягам електричної енергії, що надійшла в мережі відповідних суб’єктів господарювання, та обсягу електричної енергії, спожитої основним споживачем, відповідно до фактичного балансу за розрахунковий період, що минув.

  У разі використання оператором системи розподілу на своїй території здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії мереж споживача (основного споживача) останні погоджує кошторис обґрунтованих витрат зі структурним підрозділом Регулятора на відповідній території.

  Узгоджений зі структурним підрозділом Регулятора на відповідній території кошторис витрат є невід’ємним додатком до договору про спільне використання технологічних електричних мереж.

зв'яжіться з нами

Зв'яжіться з нами