меню
RU
UA
вибір мови

Відкриті обговорення

Відкриті обговорення

 • Відкриті обговорення проектів 2020

  ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» інформує

  про проведення відкритого обговорення проекту тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік

  Дотримуючись вимог постанови НКРЕКП від 30.06.2017 № 866 «Про затвердження Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» інформуємо про початок проведення відкритого обговорення проекту тарифів ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік за методологією «витрати+» (з урахуванням діючих на дату початку відкритого обговорення нормативно-правових актів).

  Пропозиції та зауваження до проекту приймаються від зацікавлених осіб починаючи з 13.09.2019 до 23.09.2019 включно у письмовому та/або електронному вигляді на адресу: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1А; e-mail: KANC@koe.com.ua.

  Відкриті обговорення (відкрите слухання) проекту тарифів ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік та отриманих пропозицій і зауважень до нього відбудуться 24.09.2019 за адресою: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1А; про час проведення обговорень буде повідомлено додатково.

  Результат відкритого обговорення (відкритого слухання) буде оформлено протоколом.

  Обґрунтування щодо необхідності встановлення для ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік

  На виконання Закону України «Про ринок електричної енергії» та з дотриманням вимог Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 №1175, (далі – Порядок) ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» здійснило розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік.

  Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2020 рік було здійснено відповідно до структури тарифу, визначеної НКРЕКП. В основу формування тарифів на 2020 рік покладається розрахунок прогнозованого доходу, який включає обґрунтовані витрати та розрахунковий прибуток, розмір якого є достатнім для забезпечення діяльності з розподілу електричної енергії та виконання Інвестиційної програми.

  При цьому, згідно Порядку до складу прогнозованих витрат з розподілу електричної енергії включаються матеріальні витрати, витрати на оплату праці (визначаються відповідно до постанови НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645 «Про затвердження Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії»), відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати, витрати з прибутку.

  Усі витрати сформовані відповідно до виробничих потреб Товариства та вимог чинного законодавства України з урахуванням цін, які склалися на ринку України, та із застосуванням макропоказників на 2020 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 № 555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020-2022 роки».

  Тарифи на послуги з розподілу електричної енергії ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» на 2020 рік грн/МВт∙год без ПДВ коп./кВт∙год без ПДВ
  для 1 класу напруги 195,50 19,550
  для 2 класу напруги 788,15 78,715
 • Відкриті обговорення з 10.10.2018 по 11.12.2018

  Обґрунтування щодо необхідності встановлення для ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік

  Згідно вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) до 11.12.2018 існуючі сьогодні енергопостачальні компанії України повинні вжити заходів для відокремлення оператора системи розподілу від постачання електричної енергії шляхом створення відповідних суб’єктів господарювання (детальніше у розділі «Відокремлення»).

  Враховуючи зазначене, на виконання Закону та з дотриманням вимог Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175, (далі – Порядок) ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» здійснило розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік.

  Діючі сьогодні тарифи на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) для ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» затверджені постановою НКРЕКП від 11.12.2018 №1835.

  Розрахунок тарифів на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік було здійснено відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП. В основу формування тарифів на 2019 рік покладається розрахунок прогнозованого доходу, який включає обґрунтовані витрати та розрахунковий прибуток, розмір якого є достатнім для забезпечення діяльності з розподілу електричної енергії та виконання інвестиційної програми.

  При цьому, згідно Порядку до складу прогнозованих витрат з розподілу електричної енергії включаються матеріальні витрати, витрати на оплату праці (визначаються відповідно до постанови НКРЕКП від 26.10.2015 № 2645), відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати, витрати з прибутку.

  Усі витрати сформовані відповідно до виробничих потреб Товариства та вимог чинного законодавства з урахуванням цін, які склалися на ринку України, та із застосуванням макропоказників на 2019 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».

  Окремо слід відмітити, що суттєве підвищення рівнів тарифів на розподіл електричної енергії пов’язане в першу чергу з виконанням пункту 6 статті 46 Закону, відповідно до якого, вартість електричної енергії, придбаної з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, враховується при визначенні тарифів на розподіл електричної енергії. При цьому, варто підкреслити, що додавання до тарифу на розподіл вартості технологічних витрат електричної енергії є формальним перенесенням цих витрат з однієї складової роздрібного тарифу до іншої і, при інших рівних умовах, жодним чином не впливає на рівень кінцевого роздрібного тарифу.

  Прогнозовані тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на 2019 рік, грн/МВт.год
  на 1 класі напруги 176,84
  на 2 класі напруги 688,69
 • Відкриті обговорення з 17.09.2018 по 30.09.2018

  ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» інформує про проведення відкритого обговорення

  проекту тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2019 рік

  Інформуємо про початок проведення відкритого обговорення проекту тарифів ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2019 рік відповідно до діючих на дату початку відкритого обговорення нормативно-правових актів.

  Пропозиції та зауваження до проекту приймаються з 17 вересня 2018 року до 30 вересня 2018 року включно у письмовому та/або електронному вигляді на адресу: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1А; e-mail: KANC@koe.com.ua.

  ОБҐРУНТУВАННЯ

  НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ ТАРИФІВ НА РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕДАЧУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МІСЦЕВИМИ (ЛОКАЛЬНИМИ) ЕЛЕКТРИЧНИМИ МЕРЕЖАМИ) ТА НА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ З 01.01.2019 РОКУ

  На сьогодні затверджені постановою НКРЕКП від 20.02.2018 № 208 для ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» рівні тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у значній мірі не покривають усіх необхідних витрат для здійснення Товариством відповідних ліцензованих видів діяльності.

  Таким чином, виникає потреба у перегляді рівнів тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та на постачання електричної енергії за регульованим тарифом з 01 січня 2019 року. Розрахунок витрат, необхідних для цілковитого забезпечення ліцензованої діяльності ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» проведено на підставі економічного обґрунтування з використанням макропоказників на 2018 рік, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 № 546 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки».

  Тарифи ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 2019 рік
  Тариф на розподіл (передачу) 1 клас, грн/МВт.год 34,15
  Тариф на розподіл (передачу) 1 клас, грн/МВт.год 281,05
  Тариф на постачання І група, грн/МВт.год 12,61
  Тариф на постачання ІІ група, грн/МВт.год 63,07

  Крім того, компанією проведено розрахунок тарифів для застосування механізму стимулюючого регулювання.

  Стимулююче регулювання (Regulatory Asset Base – регулювання) – це механізм тарифоутворення на основі довгострокового регулювання тарифів (3, 5 або 8 років). Регуляторна база активів формується із власних потужностей енергокомпанії, які використовуються для розподілу електроенергії (електромережі, підстанції, трансформатори, опори тощо).

  Впровадження стимулюючого регулювання дозволить ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» залучити інвестиції, які забезпечать можливість побудувати, оновити та реконструювати значно більший обсяг енергетичного обладнання, адже обсяг інвестиційної програми збільшиться більше ніж в 8 разів в порівнянні з ІП-2018 року, або на 1,6 млрд. грн), що в свою чергу сприятиме значному технічному розвитку енергетичної інфраструктури Київської області та покращить можливості для приєднання нових споживачів.

  В цілому впровадження стимулюючого тарифоутворення означає:

  1. Для споживачів електричної енергії:
   підвищення якості та надійності послуг з постачання електричної енергії;
   зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні з технічних причин;
   зниження темпів зростання рівнів тарифів на електричну енергію в довгостроковій перспективі;
  2. Для Київського регіону:
   створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій;
   покращення енергетичної безпеки регіону;
   підвищення економічного розвитку регіону та створення нових робочих місць.
  Тарифи ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» 2019 рік
  Тариф на розподіл (передачу) 1 клас, грн/МВт.год 68,14
  Тариф на розподіл (передачу) 2 клас, грн/МВт.год 822,47
  Тариф на постачання І група, грн/МВт.год 20,37
  Тариф на постачання ІІ група, грн/МВт.год 101,87
 • Відкриті обговорення з 04.08.2017 по 18.08.2017

  ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» інформує про проведення відкритого обговорення проекту тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та на постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2018 рік

  Пропозиції і зауваження у письмовому та/або електронному  вигляді слід надсилати з 04 серпня 2017 року до 18 серпня 2017 року включно на адресу: 04136, м. Київ, вул. Стеценка, буд. 1А; e-mail: KANC@koe.com.ua.

  ОБҐРУНТУВАННЯ

  НЕОБХІДНОСТІ ПЕРЕГЛЯДУ ТАРИФІВ НА РОЗПОДІЛ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕДАЧУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ МІСЦЕВИМИ (ЛОКАЛЬНИМИ) ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАМИ) ТА НА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ЗА РЕГУЛЬОВАНИМ ТАРИФОМ З 01.01.2018 РОКУ

  На сьогодні затверджені постановою НКРЕКП від 15.12.2016 № 2222 для ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» рівні тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та на постачання електричної енергії за регульованим тарифом у значній мірі не покривають усіх необхідних витрат для здійснення ліцензованої діяльності Товариства. У разі непередбачуваних обставин (стихійні лиха, незаконні дії третіх осіб тощо) Товариство не зможе вчасно і якісно виконувати свої зобов’язання перед споживачами електричної енергії.

  Таким чином, виникає нагальна потреба у перегляді рівнів тарифів на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами) та на постачання електричної енергії за регульованим тарифом з 01.01.2018 року. Розрахунок витрат, необхідних для цілковитого забезпечення ліцензованої діяльності ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», в т.ч. із застосуванням методики стимулюючого регулювання, проведено на підставі економічного обґрунтування з застосуванням макропоказників на 2018 рік, затверджених постановою КМУ від 31.05.2017 р. №411 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки».

  Впровадження стимулюючого регулювання (RAB-регулювання) дозволить ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» залучити додаткові інвестиції, які забезпечать можливість реконструювати значно більший обсяг електричних мереж та підстанцій (обсяг інвестиційної програми збільшиться майже в 8 разів, або на 1,1 млрд. грн), а також сприятимуть розвитку енергетичної інфраструктури регіону в цілому, що покращить можливості для приєднання нових споживачів.

  Впровадження стимулюючого регулювання означає:

  1. Для споживачів електричної енергії:
   зниження темпів зростання рівнів тарифів на електричну енергію в довгостроковій перспективі;
   підвищення якості та надійності послуг з енергопостачання;
   зменшення кількості та тривалості перерв в електропостачанні.
  2. Для регіону:
   створення сприятливого інвестиційного клімату та залучення інвестицій;
   покращення енергетичної безпеки регіону;
   економічне зростання регіону та створення нових робочих місць.

  ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ПРОГНОЗОВАНИХ РІВНІВ ТАРИФІВ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» З 01.01.2018 РОКУ

  Тарифи ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» Витрати + Стимулююче регулювання
  Тариф на передачу 1 клас, грн/МВт 23,97 52,67
  Тариф на передачу 2 клас, грн/МВт 199,24 640,45
  Тариф на постачання 1 група, грн/МВт 9,29 16,61
  Тариф на постачання 2 група, грн/МВт 46,43 83,04
  Тариф для населення 1 блок, грн/МВт 750,00 750,00
  Тариф для населення 2 блок, грн/МВт 1 400,00 1 400,00
  Роздрібний тариф для промисловості 1 клас, грн/МВт 1 553,35 1 589,37
  Роздрібний тариф для промисловості 2 клас, грн/МВт 1 942,61 2 362,47
зв'яжіться з нами

Зв'яжіться з нами